Erhan YILMAZ

KEMALPAŞA
Belediye Başkanı

 

Site Haritası
Takvim
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam85
Toplam Ziyaret554097

Nisan Ayı Meclis Kararları

Kemalpaşa Belediyesi
 
08 NİSAN 20109 MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
 
 
 
Açılış Konuşması
 
Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyelerine yapılan konuşma
 
 
             GÜNDEM MADDELERİ
 
 •   Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekili Üye seçimi,
 •  
  Katip Üyeliği Seçimi, (Asıl-Yedek Üye )
 
 • Encümen Üyeliği seçimi,
 
 • İhtisas Komisyonu (İmar Komisyon) Üyeliği Seçimi, 
 
 • İhtisas Komisyonu (Plan ve Bütçe Komisyonu) Üyeliği Seçimi, 
 
 • Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Üye Seçimi,  
 
 • İÇ Anadolu  Belediyeler Birliği Üye Seçimi,
 
 • Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAP ) Üye Seçimi,
 
 • Belediye Başkanlığı 2018 Mali Yılına ait Belediye Kanunun 25. Maddesine göre Belediye Gelir ve Gider cetvellerin incelenmesi sonucu Denetim Komisyonu  tarafından düzenlenen Rapor,
 
 • Belediye Başkanının 2018 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi,  
 
 • 4688 Sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNA göre Başkana yetki verilmesi konusu,
 
 
Dilek ve Temenniler,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                  KARAR NO : 2019/Nisan/09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

 

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPER,                    Yusuf KARAHAN,  Hayri LUKUMCİ,  Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 
GÜNDEM :  Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre  daha önce belirtilen tarih saat ve yerde toplandı.
                 Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Ergül AKÇİÇEK  Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis   üyelerinin   tam  katıldıkları tespit edildi. 
                 Toplantı gündeminde yer alan Meclis 1. ve 2. Başkan vekili Üyeliği görevinin seçimi gündemi Belediye Meclisinin görüşlerine açıldı ve  gereği düşünüldü.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesine göre Meclis 1. ve 2. Başkan vekilliği görevinin seçimi  işlemine geçildi.
       Meclis Üyelerinden Meclis 1. Başkan vekilliğine Fatma AKIN ve Nevzat ALTUNKAYA Meclis  2. Başkan vekilliği görevine ise Yusuf KARAHAN  aday oldular.
 
      Görev için Adaylar arasında Üyelerce yapılan gizli oylama, açık tasnif sonucunda  adaylardan Meclis 1. Başkan vekilliği görevine Fatma AKIN’ ın dokuz oy aldığı                                   Nevzat ALTUNKAYA’ nın bir oy aldığı tutanağa geçilmiş olup, Fatma AKIN’ ın oy alarak                     1. Meclis Başkan vekilliğine seçilmesine,  Meclis 2. Başkan vekilliği görevine Yusuf KARAHAN ın sekiz oy alarak 2. Meclis Başkan vekilliği görevine seçilmelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesine göre iki yıl süre ile bu görevi yürütmek üzere görevlendirilmelerine  ;  
 
                  Meclis Toplantısına katılan Üyelerin  oy birliği ile karar  verildi.
 
 
 
 
     MECLİS BAŞKANI                                      KATİP ÜYE                                  KATİP ÜYE                 
     
       Ergül AKÇİÇEK                                 Fikret ALTUNKAYA                     Turhan ALPER                  
      Belediye Başkanı                                   Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                  KARAR NO : 2019/Nisan/10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

 

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPER,                      Yusuf KARAHAN,     Hayri LUKUMCİ,  Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 
GÜNDEM :  Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre  daha önce belirtilen tarih saat ve yerde toplandı.
                 Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Ergül AKÇİÇEK  Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis   üyelerinin   tam  katıldıkları tespit edildi. 
                 Toplantı gündeminde yer alan Meclis Katip Üyeliği görevinin seçimi gündemi Belediye Meclisinin görüşlerine açıldı ve  gereği düşünüldü.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesine göre Meclis Katip Üyeliği görevinin seçimi  işlemine geçildi.
       Meclis Üyelerine yapılan duyuru ile Üyelerden Meclis Katip Asıl ve yedek Üyelik  görevine üye olmak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden  Asıl Üyeliğe Fikret ALTUNKAYA ve Turhan ALPER   in Yedek Üyeliğe Nevzat ALTUNKAYA Zeki ERSOY ve Hayri LUKUMCİ nin aday olduklarını tutanağa geçildi.
 
      Görev için Adaylar arasında Üyelerce yapılan gizli oylama, açık tasnif sonucunda  adaylardan Meclis Katip Asıl Üyelik görevine Fikret ALTUNKAYA ve Turhan ALPER’ İN onar tane oyların tamamını aldığı ve Meclis Katip Asıl Üyesi olarak oy birliği ile seçildiği, Meclis Katip yedek üyeliği görevine Nevzat ALTUNKAYA’ nın sekiz oy, Hayri LUKUMCİ nin 7 oy Zeki ERSOY un 1 oy  aldığı iki adet geçersiz oy kullanıldığı tutanağa geçilmiş olup, Nevzat ALTUNKAYA ve Hayri LOKUMCU nun oy  çokluğu  bu göreve seçilmelerine Asıl ve Yedek Katip Üyelerin                                     5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesine göre iki yıl süre ile bu görevi yürütmek üzere görevlendirilmelerine  ;  
 
                  Meclis Toplantısına katılan Üyelerin  oy birliği ile karar  verildi.
 
 
 
 
     MECLİS BAŞKANI                                      KATİP ÜYE                                  KATİP ÜYE                 
     
       Ergül AKÇİÇEK                                 Fikret ALTUNKAYA                     Turhan ALPER                  
      Belediye Başkanı                                   Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                  KARAR NO : 2019/Nisan/11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

 

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPR,                        Yusuf  KARAHAN,   Hayri LUKUMCİ, Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 

 
GÜNDEM   : Belediye  ve Meclis Başkanı  Ergül AKÇİÇEK tarafından yapılan yoklama sonucu toplantıya Meclis  üyelerin tam katılım sağladıkları tespit edildi           .     
                     Toplantı gündeminde yer alan Daimi Encümen Üyelerinin seçimi gündemi                  Belediye Meclisinin görüşlerine açıldı ve Gereği Düşünüldü.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KARAR :  5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesine göre Belediye Encümen Üyelerinin seçimi işlemine geçildi.
                 Gündemde yer alan göreve Meclis Üyelerinden Arif LOKUMCU, Fikret ALTUNKAYA ve                    Orhan  SANCAKTUTAN aday oldular. Söz konusu görev için Meclis Üyeleri arasında yapılan gizli oylama açık tasnif sonucunda Arif LOKUMCU üyenin On oy, Fikret ALTUNKAYA’ üyenin dokuz oy ve Orhan SANCAKTUTAN üyenin ise 1 oy aldığı tutanaklara geçildi. Kullanılan oyların tasnifi sonucu seçilen üyeler Arif LOKUMCU, Fikret ALTUNKAYA’ nın 5393 Sayılı Belediye Kanunun               33. Maddesine göre bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesi olarak  görevlendirilmelerine ;
 
                 Meclis Toplantısına katılan Üyelerin  oy birliği ile karar  verildi.
 
 
   
     MECLİS BAŞKANI                                    KATİP ÜYE                                  KATİP ÜYE                 
     
       Ergül AKÇİÇEK                                Fikret ALTUNKAYA                       Turhan ALPER
       Belediye Başkanı                                   Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                KARAR NO : 2019/Nisan/12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPER,                       Yusuf KARAHAN,  Hayri LUKUMCİ, Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 
GÜNDEM  :  Belediye  ve Meclis Başkanı  Ergül AKÇİÇKE tarafından yapılan yoklama sonucu toplantıya Meclis  üyelerin tam katılım sağladıkları tespit edildi                
                 Toplantı gündeminde yer alan İhtisas Komisyonu (İmar Komisyonu ) Üyelik seçimi gündemi   Belediye Meclisinin görüşlerine açıldı ve Gereği Düşünüldü.
 
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine göre Belediye İhtisas Komisyon Üyeliği  seçimine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda ;
                İmar Komisyonu Üyeliği görevine ; Komisyonda görev yapmak üzere üç üyenin seçilmesi öngörülerek Üyelerden aday olunmaları istenildi. Üyelerden Cumhuriyet Halk Partisinden Zeki ERSOY, Turhan ALPER, Adalet ve Kalkınma Partisinden Orhan SANCAKTUTAN  aday odlukları kayıt edildi.
 
               Söz konusu görev için  Meclis Üyeleri arasında yapılan gizli oylama açık tasnif sonucunda adaylardan  Cumhuriyet Halk Partisi Üyesi Zeki ERSOY ve Turhan ALPER’ in              onar oy Adalet ve Kalkınma Partisi Üyesi Orhan SANCAKTUTAN’  nın da on oy alarak adayların                                          seçilmelerine, Üyelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine göre Belediye Başkanlığı  İmar Komisyonunda görevlendirilmelerine ;
 
               Toplantıya katılan üyelerin  oy  birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
MECLİS BAŞKANI                                        KATİP ÜYE                                 KATİP ÜYE                 
     
 Ergül AKÇİÇEK                                    Fikret ALTUNKAYA                     Turhan ALPER                          Belediye Başkanı                                       Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                 KARAR NO : 2019/Nisan/13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPR,                        Yusuf KARAHAN, Hayri LUKUMCİ, Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 
GÜNDEM  :  Belediye  ve Meclis Başkanı  Ergül AKÇİÇKE tarafından yapılan yoklama sonucu toplantıya Meclis  üyelerin tam katılım sağladıkları tespit edildi                
Toplantı gündeminde yer alan İhtisas Komisyonu (Plan ve Bütçe) Üyelik seçimi gündemi   Belediye Meclisinin görüşlerine açıldı ve Gereği Düşünüldü.
 
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine göre Belediye İhtisas Komisyon Üyeliği  seçimine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda ;
   Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevine ;  Komisyonda görev yapmak üzere üç üyenin seçilmesi öngörülerek Üyelerden aday olunmaları istenildi. Üyelerden Cumhuriyet Halk Partisinden Fikret ALTUNKAYA, Zeki ERSOY , Adalet ve Kalkınma Partisinden Hayri LUKUMCİ’  nın  aday oldukları kayıt edildi.
    
                Meclis Üyeleri arasında yapılan gizli oylama açık tasnif sonucunda adaylardan                 Cumhuriyet Halk Partisinden Fikret ALTUNKAYA on oy, Zeki ERSOY on oy ve  Adalet ve Kalkınma Partisinden Hayri LUKUMCİ on oy alarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerine,  aynı zamanda Plan Bütçe Komisyon Üyelerinin ek görev olarak Tarife Tespit Komisyonunda da  görevlendirilmelerine ;
 
                Toplantıya katılan üyelerin  oy  birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MECLİS BAŞKANI                                        KATİP ÜYE                                 KATİP ÜYE                 
     
 Ergül AKÇİÇEK                                    Fikret ALTUNKAYA                     Turhan ALPER                          Belediye Başkanı                                       Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                 KARAR NO : 2019/Nisan/14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPER                       

                 Yusuf KARAHAN, Hayri LUKUMCİ, Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 
GÜNDEM  :  Belediye  ve Meclis Başkanı  Ergül AKÇİÇKE tarafından yapılan yoklama sonucu toplantıya Meclis  üyelerin tam katılım sağladıkları tespit edildi                
                          Toplantı gündeminde yer alan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine Üyelik seçimi gündemi   Belediye Meclisinin görüşlerine açıldı ve Gereği Düşünüldü.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KARAR : Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine üyelikle ilgili yazı meclisin görüşlerine sunuldu.
           
                Bakanlar Kurulunun 29.12.1992 gün ve 92/4017 sayılı kararı ile kurulan ve Bölgemizde faaliyet gösteren birliğin amaçları ve belediyemize faydaları üzerinden yapılan görüşmeler sonucunda ;
               Belediyemize Birlik Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda üye belediyelerine öncelikle mevzuat desteği verebilecek Proje ve Teknik destek sağlayacak Bölge Belediyelerine düzenlenecek Eğitim Seminerleri vasıtasıyla mevzuat bilgilerini aktaracak, Belediyelerimizin seçilmiş ve atanmış görevlilerine nitelikli Hizmet içi eğitim programları  düzenleyecek, çıkarılacak aylık bültenlerle üye belediyelerin hizmetlerini ve konuşlandıkları İl, İlçe ve Beldelerin tarihi, Kültürel, Coğrafi ve Turistik özelliklerini tanıtacak olan ve Mahalli İdarelerin menfaatlerini korunması ve gelişmesine yardımcı olunması, mahalli İdarelerle ilgili Kanun ve diğer mevzuatın hazırlanmasında görüş bildirecek olan ve belediyeciliğin gelişmesi ile ilgili çalışmalar yapan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine üye olunmasının Belediyemiz açısından faydalı olacağı, Birlik Tüzüğü gereğince Birlikte Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı ve beraberinde Meclis Üyelerimizden Yusuf KARAHAN, Orhan SANCAKTUTAN ve Turhan ALPER aday oldular. Adaylar arasında yapılan oylamada Asıl Üyeliğe, Yusuf KARAHAN ın Yedek Üyeliğe de Orhan SANCAKTUTAN ın     seçilmesine, kararın bir nüshasının  Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine gönderilmesine ;
           
                Toplantıya katılan üyelerin  oy  birliği ile karar verildi.
 
 
 
     MECLİS BAŞKANI                                   KATİP ÜYE                                 KATİP ÜYE                 
     
       Ergül AKÇİÇEK                               Fikret ALTUNKAYA                     Turhan ALPER
     Belediye Başkanı                                   Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                  KARAR NO : 2019/Nisan/15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı
ÜYELER : BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPER                      

                 Yusuf KARAHAN, Hayri LUKUMCİ, Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 

GÜNDEM :  Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre  daha önce belirtilen tarih saat ve yerde toplandı.
                      Belediye Başkanı Ergül AKÇİÇEK  Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis   üyelerinin   tam  katıldıkları tespit edildi. 
                             Toplantı gündeminde yer alan  İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye seçilmesi konusu Belediye Meclisinin görüşlerine açıldı ve Gereği Düşünüldü.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 KARAR :  Belediyemize İç Anadolu Belediyeler Birliği  Ana Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda üye belediyelerine öncelikle mevzuat desteği verebilecek Proje ve Teknik destek sağlayacak Bölge Belediyelerine düzenlenecek Eğitim Seminerleri vasıtasıyla mevzuat bilgilerini aktaracak, Belediyelerimizin seçilmiş ve atanmış görevlilerine nitelikli Hizmet içi eğitim programları  düzenleyecek, çıkarılacak aylık bültenlerle üye belediyelerin hizmetlerini ve konuşlandıkları İl, İlçe ve Beldelerin tarihi, Kültürel, Coğrafi ve Turistik özelliklerini tanıtacak olan ve Mahalli İdarelerin menfaatlerini korunması ve gelişmesine yardımcı olunması, mahalli İdarelerle ilgili Kanun ve diğer mevzuatın hazırlanmasında görüş bildirecek olan ve belediyeciliğin gelişmesi ile ilgili çalışmalar yapan İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunmasının Belediyemiz açısından faydalı olacağı, Birlik Tüzüğü gereğince Birlikte Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Ergül AKÇİÇEK ve beraberinde Meclis Üyelerimizden yapılan oylamada Adaylar Arif LOKUMCU, Zeki ERSOY ve Nevzat ALTUNKAYA arasında yedi oy ile Arif LOKUMCU nun Birlik Asıl Üyeliğine,                  yedek üyelik görevine aday olan Orhan SANCAKTUTAN ve Zeki ERSOY arasında yapılan oylamada Zeki ERSOY un Birlik  yedek Üyeliğe seçilmesine, kararın bir  İç Anadolu Belediyeler Birliğine gönderilmesine ;
 
            Meclis Toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MECLİS BAŞKANI                                 KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE                 
     
       Ergül AKÇİÇEK                            Fikret ALTUNKAYA                  Turhan ALPER                         
      Belediye Başkanı                                   Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                  KARAR NO : 2019/Nisan/16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı
ÜYELER : BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPER                      

                 Yusuf KARAHAN, Hayri LUKUMCİ, Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 

GÜNDEM :  Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre  daha önce belirtilen tarih saat ve yerde toplandı.
                      Belediye Başkanı Ergül AKÇİÇEK  Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis   üyelerinin   tam  katıldıkları tespit edildi. 
                             Toplantı gündeminde yer ÇOKAP Çoruh Havzası Kalkınma Birliğine Üye seçilmesi konusu Belediye Meclisinin görüşlerine açıldı ve Gereği Düşünüldü.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 KARAR :  Çoruh Havzası Kalkınma Birliğine Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince Meclisin oluşturulması 12. Maddesi gereğince Nisan ayı içerisinde Toplantı yapılması Daha önceki yıllarda Birliğe üyeliğimiz söz konusu olup, yeni seçimle birlikte Üye yenilenmesi ihtiyaç olmuştur. Birlikte Belediyemizi temsil etmek ve faaliyetlerde görev almak üzere 31 Mart 2019 günü yapılan Yerel seçimlerde yeni görev alan Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinden Birlik  Tüzüğü gereğince, Belediyemiz adına Belediye Başkanı Ergül AKÇİÇEK , Belediye Meclisi üyesi arasında Fikret ALTUNKAYA nın dokuz oy, Fatma AKIN’ ın on oy alarak Birlik Asıl Üyeliğine,  Orhan SANCAKTUTAN’ ın on oy, Nevzat ALTUNKAYA’ nın dokuz oy alarak Birlik yedek Üyeliğine seçilmelerine,  Belediye Meclisi dışında Teknik Belediye Personeli 1 kişi olmak üzere 4 kişi asıl, iki yedek olmak üzere seçilenlerin Çoruh Havzası Kalkınma Birliğinde gönderilmesine ;
 
            Meclis Toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MECLİS BAŞKANI                                 KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE                 
     
       Ergül AKÇİÇEK                            Fikret ALTUNKAYA                  Turhan ALPER                         
      Belediye Başkanı                                   Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                  KARAR NO : 2019/Nisan/17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

 

ÜYELER : BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPER                      

                 Yusuf KARAHAN, Hayri LUKUMCİ, Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

             

 

GÜNDEM : Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre  daha önce belirtilen tarih saat ve yerde toplandı.
                     Belediye Başkanı Ergül AKÇİÇEK Başkanlığında yapılan yoklama sonucunda Meclis   üyelerinin Toplantıya tam  katıldıkları tespit edildi. 
      Mecliste görüşülmek üzere  Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından
hazırlanan 2018 Yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap İş ve İşlemlerine ait  Rapor Meclisin görüşlerine açılarak yapılan değerlendirmeler neticesinde aşağıda yazılı karar alındı.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyeleri tarafından Denetimi yapılan Belediyemiz 2018 Yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap İş ve İşlemlerine ait  Dönem Raporu Meclis Üyelerine madde madde okuduktan sonra Raporun tümü üzerinde yapılan genel görüşme sonucunda ;
             
 2018 Yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap İş ve İşlemlerinin Mevzuata uygun yapıldığı, Mal ve Hizmet Alımlarının 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapıldığı, Bütçe üstü giderin yapılmadığı, yapılan Gelir ve Gider ödemeleri işlemlerinde Muhasebe evraklarının düzenli tutulduğu ve kayıt altına alındığı, konusu suç teşkil edecek herhangi bir husus bulunmadığı gözlenmiştir.
           
 Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu 2018 Yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap İş ve İşlemleri Raporu Meclis Üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.
 
 
 
 
     MECLİS BAŞKANI                                 KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE                 
     
       Ergül AKÇİÇEK                            Fikret ALTUNKAYA                  Turhan ALPER                         
      Belediye Başkanı                                   Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                  KARAR NO : 2019/Nisan/18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

 

ÜYELER : BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPER                      

                 Yusuf KARAHAN, Hayri LUKUMCİ, Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

             

 

GÜNDEM : Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre  daha önce belirtilen tarih saat ve yerde toplandı.
                     Belediye Başkanı Ergül AKÇİÇEK Başkanlığında yapılan yoklama sonucunda Meclis   Üyelerin Toplantıya tam  katıldıkları tespit edildi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÜNDEM   Belediye  ve Meclis Başkanı  Ergül AKÇİÇEK tarafından yapılan yoklama sonucu toplantıya Meclis  Üyelerin tam katılım sağladıkları tespit edildi              
 
                      Toplantı gündeminde yer alan  Belediye Başkanının 2018 Yılına ait  “ Faaliyet Raporunun “ Belediye Meclisinin görüşlerine açıldı ve Gereği Düşünüldü.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR :  5393 Sayılı Belediye Kanununun  56. Maddesine göre Meclis 1. Başkan Vekili  Fatma AKIN tarafından Kemalpaşa Belediye Başkanının 2018 yılına ait 21 maddeden oluşan  yıllık Faaliyet Raporu’ nu madde madde Meclis Üyelerine okuduktan sonra Raporun tümü üzerinde yapılan genel görüşme sonucunda ;
 
     5393 Sayılı Belediye Kanununun  56. Maddesine göre Belediye Başkanının 2018 yılına ait  Yıllık Faaliyet Raporunda yazılı olan çalışmalar ve tüm faaliyetlerin kabulüne ve Raporun ve yapılan çalışmaların sunulan şekli ile onaylanmasına ;
 
      Meclis Toplantısına katılan üyelerin  oy  birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
   MECLİS BAŞKANI                                 KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE                 
     
       Ergül AKÇİÇEK                            Fikret ALTUNKAYA                  Turhan ALPER                         
      Belediye Başkanı                                   Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTVİN-KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 NİSAN AYI  MECLİS KARARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARİHİ  : 08.04.2019                                                                 KARAR NO : 2019/Nisan/19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :
 
BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

 

ÜYELER : BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

ÜYELER : Arif LOKUMCU,  Fikret ALTUNKAYA, Fatma AKIN, Zeki ERSOY, Turhan ALPER                      

                 Yusuf KARAHAN, Hayri LUKUMCİ, Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

             

 

GÜNDEM : Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre  daha önce belirtilen tarih saat ve yerde toplandı.
                     Belediye Başkanı Ergül AKÇİÇEK Başkanlığında yapılan yoklama sonucunda Meclis   üyelerin toplantıya tam  katıldıkları tespit edildi. 
 
                    Gündem maddesi Tembelsen Memur Sendikası Başkanlığının 11.12.2017 tarih ve 1273 kayıt sayılı yazı Meclis Üyelerine okundu konu ile ilgili yapılan müzakerelerde   karar aşağıdaki yazıldığı şekilde alındı.   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KARAR  : 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunun 6289 Sayılı Kanunla Değişik 32.ci maddesi gereğince 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15.  maddesi hükümleri çerçevesinde ödenmesi talep edilen Sosyal Denge Tazminatının ; Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununca istihdam edilen personele ödenmesine, yetkili sendikalar ile sözleşme imzalamaya belediye Başkanı Ergül AKÇİÇEK’ ın 5393 Sayılı Belediye Yasasının 38.  maddesinin ( g ) bendi uyarınca yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.
 
        Meclis Toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
    MECLİS BAŞKANI                                 KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE                 
     
       Ergül AKÇİÇEK                            Fikret ALTUNKAYA                  Turhan ALPER                         
       Belediye Başkanı                                   Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
2019 YILI YEREL SEÇİMLER NETİCESİNDE OLUŞAN
BELEDİYE   MECLİS   ÜYELERİ   YÖNETİM   VE İDARİ YÖNETİM    ŞEMASI
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAİMİ ENCÜMENLER                                                       Arif LUKUMCİ, Fikret ALTUNKAYA
(İlk bir yıl görev yapar seçim Nisan 2020’de)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MECLİS KATİP ÜYELERİ
(İlk iki yıl görev yapar seçim Nisan 2021)
Asil Üye                                                                                           Fikret ALTUNKAYA – Turhan ALPER         
Yedek üye                                                                                         Hayri LUKUMCİ – Nevzat ALTUNKAYA     
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MECLİS 1. Ve 2. BAŞKAN VEKİLLERİ
(İlk iki yıl görev yapar - seçim Nisan 2021)
 
Meclis 1. Başkan vekilliğine                                                  Fatma AYDIN
Meclis  2. Başkan vekilliği görevi                                           Yusuf KARAHAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İmar Komisyonu Üyeleri                                                                 Turhan ALPER
      Zeki ERSOY
                    Orhan SANCAKTUTAN
 
Bütçe Komisyonu             .                                                                Fikret ALTUNKAYA
                                                                                                          Zeki ERSOY
                                                                                                          Hayri LUKUMCİ                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ
( İlk bir yıl görev yapar seçim Nisan 2020- talebe göre değişebilir. )
 
Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı         Ergül AKÇİÇEK
 
Asıl Üye                                                                                           Arif LOKUMCU
Yedek Üye                                                                                       Yusuf KARAHAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇOKAB’ a ÇORUH HAVZASI BİRLİĞİ ÜYELERİ
(İlk bir yıl görev yapar seçim Nisan 2020 - talebe göre değişebilir.)
 
ASIL ÜYELER                                                                                        Ergül AKÇİÇEK           Belediye Başkanı
   Fikret ALTUNKAYA    Meclis Üyesi
                                                                                             Fatma AKIN           Meclis Üyesi
                                                                                                                 ----------------------------------------------------------
 
YEDEK ÜYELER                                                                                   Orhan SANCAKTUTAN Meclis Üyesi
   Nevzat ALTUNKAYA     Meclis Üyesi
 
İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ
(İlk bir yıl görev yapar seçim Nisan 2020 - talebe göre değişebilir.)
ASIL ÜYELER                                                                                        Ergül AKÇİÇEK            Belediye Başkanı
   Arif LOKUMCU           Meclis Üyesi (Asıl)
                                                                                             Zeki ERSOY                  Meclis Üyesi (yedek)
Saat
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466