Erhan YILMAZ

KEMALPAŞA
Belediye Başkanı

 

Site Haritası
Takvim
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam85
Toplam Ziyaret554097

Mayıs Ayı Meclis kararları

Kemalpaşa Belediyesi
 
07 MAYIS 20109  MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
 
 
 
Açılış Konuşması
 
Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyelerine yapılan konuşma
 
 
             GÜNDEM MADDELERİ
 
1-      Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Kemalpaşa Belediyesi İdari ve Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi
 
2-      Şinasi AYÇİÇEK adına İmar Planına itiraz konusu,
 
 
  
 

 

ARTVİN / KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ : 07.05.2019                                   KARAR NO: 2019/ Mayıs - 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :

 

BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

 

MECLİS ÜYELERİ : Arif LOKUMCU, Fatma AKIN,  Fikret ALTUNKAYA,                           Zeki ERSOY, Turhan ALPER, Yusuf KARAHAN, Hayri LOKUMCU,                           Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 

 

GÜNDEM : Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre daha önce belirtilen tarih, saat ve yerde  yapılan Toplantıya  üyelerin tam katılım sağladığı tespit edildi.

        Gündemde yer alan  Belediye Encümenince Meclise havalesi yapılmış olan 2018 Mali Yılına ait “ İdari ve Kesin Hesap Cetvelleri “ konusu üyelerce incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi Hükümleri gereği ve Analitik Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sitemine uygun hazırlanarak Encümenimizden Havalesi yapılarak Meclisin görüşlerine sunulan Belediyemiz 2018 Mali Yılına ait “ İdari ve Kesin Hesap Cetvellerinin “ incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, İdari ve Kesin Hesap Cetvellerinin Komisyon çalışması tarihine göre belirlenecek tarihten sonra karara Mayıs ayı içerisinde karara bağlamak üzere Meclis Toplantısı ikinci oturumunun yapılmasına ;

  

                Meclis Toplantısına katılan üyelerin  oy  birliği ile kabul edildi.

         

       

     MECLİS BAŞKANI                                          KATİP ÜYE                                   KATİP ÜYE                 

    

       Ergül AKÇİÇEK                                   Fikret ALTUNKAYA                           Turhan ALPER           

      Belediye Başkanı                                      Meclis Üyesi                                  Meclis Üyesi

 

 

 
 

 

ARTVİN / KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ : 07.05.2019                                   KARAR NO: 2019/ Mayıs - 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı :

 

BAŞKAN : Ergül AKÇİÇEK Belediye ve Meclis Başkanı

 

MECLİS ÜYELERİ : Arif LOKUMCU, Fatma AKIN,  Fikret ALTUNKAYA,                           Zeki ERSOY, Turhan ALPER, Yusuf KARAHAN, Hayri LOKUMCU,                           Orhan SANCAKTUTAN, Nevzat ALTUNKAYA

 

 

GÜNDEM : Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre daha önce belirtilen tarih, saat ve yerde  yapılan Toplantıya  üyelerin tam katılım sağladığı tespit edildi.

        Gündemde yer alan  Belediye Encümenince Meclise havalesi yapılmış olan Şinasi AYÇİÇEK isimli vatandaşımızın İmar Planına itiraz konulu dilekçesi üyelerce incelenerek aşağıdaki karar alınmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR : Şinasi AYÇİÇEK İmar Planına itiraz konulu dilekçesi hususunda yapılan değerlendirmede dilekçe talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ;

  

                Meclis Toplantısına katılan üyelerin  oy  birliği ile kabul edildi.

         

      

                                                                  
      

 

     MECLİS BAŞKANI                                          KATİP ÜYE                                   KATİP ÜYE                 

    

       Ergül AKÇİÇEK                                   Fikret ALTUNKAYA                           Turhan ALPER           

      Belediye Başkanı                                      Meclis Üyesi                                  Meclis Üyesi

 

  

 
  
 
 
ARTVİN / KEMALPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 20/05/2019                                                Karar Numarası : 2019 / Mayıs -

 
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı
 
BAŞKAN                     : Ergül AKÇİÇEK   Belediye Başkanı

ÜYELER                      : Arif LOKUMCU ,Fikret ALTUNKAYA , Zeki ERSOY ,Fatma AKIN ,                 

                                        Yusuf KARAHAN , Turhan ALPER , Hayri LUKUMCİ ,                                  

                                       Nevzat ALTUNKAYA ve Orhan SANCAKTUTAN 

 

 
GÜNDEM  Kemalpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesine göre,  daha önce belirtilen tarih saat ve yerde toplandı. Toplantıya üyelerin eksiksiz iştirak ettikleri tespit edildi.
            Toplantı gündeminde yer alan 2018 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesap Cetvelleri konusu , meclisin görüşlerine açılarak gereği görüşüldü.         
         
 
KARAR   : 5393 Sayılı Belediye Kanunu 64. Maddesi hükümleri gereği ve Analitik Bütçe Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine uygun hazırlanarak 16.04.2019 tarih ve 2019/16 sayılı Encümen Kararı ve 16.05.2019 tarihli Hesap Tetkik Komisyonu tarafından incelenerek Meclisimize gelen 2018 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesap Cetvelleri madde madde meclisimizce incelenmiştir.
            Yapılan incelemeler neticesinde 2018 mali  yılı gider ve gelir denk bütçesi 11.000.000.00 TL olup , yılı  içinde 6.747.404,08 TL. gider sarfiyatı yapıldığı ve ödenek fazlası bulunan 4.252.595,92 TL. ödenek  imha edildiği görülmüştür.
            Mali yılı içinde toplam 7.777.513,58 TL. gelir tahakkuk ettirilmiş ve bunun 6.571.065,04 TL. tahsil edilmiştir. Tahsil edilemeyen 1.206.448,54 TL. 2019  mali yılına tahakkuk artığı olarak devredildiği görülmüştür.
            Mali yılı içinde personel giderleri bütçe gelirine oranla % 25,68 olarak gerçekleşmiş olup , % 40 yasal sınırın altında kalmıştır.
            Mali yıl sonunda performans hesaplarına göre dönem olumlu faaliyet sonuçları hesabi olarak 844.797,85 TL. gerçekleştiği görülmüştür.
            Yılı içinde emanet hesaplarında kayıtlı olup , ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle reddedilemeyen toplam 3.811.534,55 TL. borç ödemeler olarak 2019 mali yılına devredilmiştir.
            Yukarıda açıklanan hususlar 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesine göre 2018 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesap Cetvelleri incelenerek ;
            Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.   
            
     
    
       MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE
 
          Ergül AKÇİÇEK                             Fikret ALTUNKAYA                   Turhan ALPER                        
         Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi
                 
 
 
Saat
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466